… size özel çözümler

Rüzgar enerji projelerinin ekonomik başarısı için iyi rüzgar koşullarına sahip olması önemli faktörlerin sadece bir tanesidir.
Sahaya en uygun rüzgar türbinini belirlemek, ihale şartnamelerinin hazırlanması, sözleşme müzakereleri, finans koşulları, inşaat yönetimi diğer önemli adımlardan sadece bazılarıdır.

Deneyimli uzmananlarımız tüm projelerde uluslararası pazarların beklenti ve gereksinimlerine uygun teknik, ekolojik ve ekonomik çözümler sunmaktadır.

Hizmetlerimizden bazıları:

–    Proje yapı planı ve zaman çizelgelerinin hazırlanması
–    Rüzgar çiftliği sahası ve elektrik şebeke çözümleri
–    Altyapı tasarım ve dizaynı (erişim yolları, iç yollar, vinç yerleri, temel dizaynı, iç ve dış elektrik sistemleri)
–    Enerji üretimi değerlerinin belirlenmesi
–    Rüzgar ölçümleri, zemin etüdü, rüzgar türbinleri ve inşaat işleri, transformatör,  şalt sahası ve nakliyat gibi çalışmalar için ihale dokümanlarının hazırlanması
–    Tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması
–    Sözleşme müzakereleri
–    Maliyet tahminleri ve finans modelleri
–    ÇED raporları çalışmaları
–    Bankalar tarafından kabul görecek fizibilite çalışmaları
–    İnşaat yönetimi ve denetleme
–    İşletmeye alınmadan önce rüzgar çiftliğinin kabulü ve kabul sertifikalarının hazırlanması
–    Güç eğrisi ölçümleri
–    Teknik işletme yönetimi