Dünya üzerinde yaşanan küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, temiz enerji kaynaklarına duyulan gereksinimi günden güne artırırken, yaşanan enerji krizleri de alternatif enerji kaynaklarına yönelime sebep oluyor. Coğrafi konumu itibariyle güneşlenme alanı ve süresi oldukça yüksek olan Türkiye ise gün geçtikçe Güneş Enerjisi Teknolojileri konusunda daha duyarlı hale geliyor.

IPEK energy olarak Güneş Enerjisi yatırımlarının tüm aşamalarında kaliteli ve bağımsız müşavirlik ve mühendislik hizmetleri sumaktadır. Güneş Enerji Sistemi kurulmaya aday bölgenin ön değerlendirmesi, veri toplama çalışmaları, fizibilite etüdü gibi çeşitli aşamalardan güneş pilleri ve ekipmanların tedariği, anahtar teslim inşaa süpervizörlüğü ve kabul raporlarının sunumuna kadar ve daha sonrasında işletme ve bakım esnasında şirketimizin hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Tüm projeler geniş tecrüberli ve konularında fevkalede yetkin uzmanlarımız tarafından en son teknolojilerin yanısıra vizyonları ile çevik, itinalı ve hızlı çözümler sunmaktadır.