Paranız havaya gitmesin …

Rüzgar ölçümleri Yatırımcıların son derece dikkatli olmaları gereken konulardan bir tanesidir.

Ölçümlerdeki çok ufak gibi görünen bir fark bile yatırımın ekonomikliğini etkileyebilmekte ve planlanan yatırım için risk getirebilmektedir. Ölçümlerin en az 12 ay boyunca ve sürekli olarak yapılması gerektiği dikkate alınırsa, çok küçük veri kaybı dahi istenmedik sonrunlara yol açabilmektedir. En önemli parametre ise, sensörlerin doğru bir şekilde seçilerek ölçüm direğine yerleştirilmesidir. Burada meydana gelebilecek hatalar, verilerin doğru bir şekilde değerlendirilememesine neden olmaktadır.

Projenin finans aşamasında, ölçümler bağımsız bir kuruluş tarafından istendiğinde, uluslararası standartlara uygun ve doğru bir şekilde yapılmış rüzgar ölçümleri sunulmalıdır. Şirketimizin sunmuş olduğu hizemet ve sistemler IEC standartlarına uygun ve finans kuruluşları tarafından kabul görmektedir.

Hizmetlerimiz:

  • Ölçüm istasyonunun kurulacağı lokasyonun belirlenmesi
  • Ölçüm istasyonu ve ekipamanlarının IEC normlarına göre ihalesi edilmesi ve değerlendirilmesi
  • Ölçüm istasyonunun kuruluşu esnasında süpervizörlük
  • Data toplama ve değerlendirme
  • Toplanan dataların rutin kontrolü ve raporlanması
  • Rüzgar potensiyelinin ve enerji üretimlerinin belirlenmesi
  • Rüzgar haritalarının oluşturulması
  • Arzu edildiğinde anahtar teslim ölçüm istasyonu kurulması
  • LiDAR ve SODAR ölçümleri