Güneş Enerjisi alanında sunduğumuz müşavirlik hizmetleri başlıca:

– Ön fizibilite çalışmaları
– Güneş ışınımı ve güneş enerjisi potansiyelinin belirlenmesi
– Sıcaklık ve hava berraklığının araştırılması
– Öngörülen kurulum alanının analizi
– Topoğrafik analizi ve harita işlemleri
– Şebeke ve trafo merkezi kapasitesinin aştırılması
– Sistem tasarımı
– Ekipman seçimi ve projelendirme
– Yatırım maliyetlerinin belirlenmesi
– İhale dokümanların hazırlanması ve kontrat hazırlanması (Türkce, İnglizce, Almanca, vs.)
– Finansal analizi
– Emisyon analizi
– Lisans başvurusu
– Lisans incelemesi (teknik, hukuksal, ticari)
– Proje yönetimi
– İnşaa süpervizörlüğü
– Performans izleme, analiz, iyileştirme
– Kabul raporları